Personprofilsanalys

Personprofils-
analys

En personlighetsanalys (PPA/DISC) är ett hjälpmedel för att kartlägga individens styrkor, motivationsfaktorer och kommunikationsstil. Verktyget används för att få en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra, och är av stort värde för individuell och grupputveckling.

Frida Adamsson är certifierad i de kvalitetssäkrade verktygen från SLG Thomas som kallas för Thomas- verktygen.

Ett personligt test tar cirka 8 till 15 minuter att genomföra och genererar rapporter med varierande inriktning. För att säkerställa att resultaten inte missförstås och för att kunna svara på eventuella frågor ingår alltid en personlig genomgång med kvalificerad coach. En teamanalys baseras på personliga tester från en grupp med minst fyra individer och sammanställer teamets resultat i sin helhet.

Upplägget skräddarsys utifrån era behov och er organisation. Det finns även möjlighet att få en grundläggande allmän utbildning om personprofiler med interaktiva övningar hos teamet eller avdelningen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR PERSONLIGHETSANALYSER

  • Stärka ledare för självinsikt och kunskap om andras beteenden
  • Rekrytera rätt person
  • Förbättra kommunikationen
  • Motivera och engagera medarbetarna
  • Identifiera utvecklingsområden
  • Hantering av prestation
  • Vill spetsa sitt CV