Graphic Recording

Graphic recording är en metod för att visualisera och sammanfatta information genom att skapa teckningar och bilder under olika former av möten. Det hjälper till att fånga och förmedla viktig information på ett lättförståeligt och minnesvärt sätt.

Det kan också användas för att skapa en visuell representation av idéer och strategier under kreativa möten och workshops. Det finns flera skäl till varför man ska anlita en graphic recorder. Här är några av de vanligaste:

  • Förbättrar minnet: Genom att skapa en visuell representation av informationen, kan en graphic recorder hjälpa till att förbättra minnet för deltagarna i mötet eller konferensen.

  • Gör informationen lättförståelig: Graphic recording gör det lättare att förstå komplex information genom att visualisera den på ett lättförståeligt sätt.

  • Ökar engagement och delaktighet: Genom att involvera deltagarna i processen med att skapa en gemensam visualisering av informationen, kan en graphic recorder öka engagement och delaktighet i mötet eller konferensen.

  • Ger ett övergripande perspektiv: En graphic recorder kan hjälpa till att ge ett övergripande perspektiv på hela mötet eller konferensen, genom att sammanfatta och visualisera de viktigaste punkterna.

Här är några av de vanligaste effekterna av graphic recording: 

  • Förbättrar kommunikationen: Graphic recording kan hjälpa till att förbättra kommunikationen genom att göra informationen lättförståelig och minnesvärd för deltagarna.

  • Skapar en gemensam förståelse:  Graphic recording  kan hjälpa till att skapa en gemensam förståelse av informationen genom att sammanfatta och visualisera de viktigaste punkterna.

  • Förbättrar beslutsfattandet: Graphic recording kan hjälpa till att förbättra beslutsfattandet genom att ge deltagarna en övergripande bild av hela mötet eller konferensen.

  • Skapar en historia av mötet:  Den färdiga bilden är en historia av mötet och kan användas som ett referensdokument för att hålla reda på vad som diskuterades och beslutades.

Live Art

Om ni önskar få en mer unik upplevelse av er konferens eller föreläsning , så kan man välja live art som utförande. Principen är densamma som graphic recording, men utförs mer konstnärligt oftast på en canvasduk med akrylfärger. Resultatet blir en figurativ/abstrakt tavla av de viktigaste budskapen, tex företagets värderingar och mål som kan hängas upp som ett originalverk i entrén, receptionen eller annan miljö där tex kunder och besökare kan beskåda den.