Coaching – individuell eller team

Individuellt
Jag brukar rekommenderar att prova på ett kortare kostnadsfritt samtal. Under samtalet går vi tillsammans igenom dina mål och behov så att du känner dig säker på att coaching är något för dig innan vi går vidare. Kontakta mig om du vill prova på eller önskar få information om upplägg och pris för vidare coaching.

Team
Att coacha team är en utmaning som bygger på tillit och engagemang från bådas håll. Därför är kontakten med dig inför ett coachinguppdrag alltid mycket viktig. Tillsammans reder vi ut orsaken till att teamet ska få coaching för tydliga mål och syften. Därefter ger jag förslag på ett upplägg som anpassats baserats på behoven. Ibland krävs det viss individuell coaching utöver teamets behov för bästa möjliga resultat.