Illustrationer

Illustrationer fyller många funktioner beroende på vad man vill åstadkomma. Känns er whitepaper eller presentation överväldigande med mycket text och komplicerad information? Då hjälper illustrationer dig att göra det enkelt och överskådligt ta in. Illusustrationer gör även text mer personlig. Är det något som är känsligt i texten kan illustrationer både skapa trygghet och underlätta för läsaren.

BILD MED DIGITALT MATERIAL

  • Budskapsbilder till hemsida, powerpoint och presentationer
  • Beskrivningar av processer inom organisationen
  • Material till utbildningar/workshops
  • Digitala bilder på mål och visioner