Kreativitet och coaching

Med ett driv åt både människor och kreativitet erbjuder @CreativeCoaches flera olika tjänster inom det visuella, kommunikation, coaching och företagsutveckling åt både små och stora organisationer.

@CreativeCoaches försöker samarbetar med andra företag inom utbildning, coaching och kommunikation. Ett uppdrag anpassas efter kundens behov och förutsättningar. Hittar ni inte exakt det ni söker här? Ta gärna kontakt mig om ni har frågor och funderingar eller vill ha förslag på ett upplägg.

KREATIVITET

Graphic recording

Jag illustrerar grafiskt det som sägs i realtid, dvs översätter till ett visuellt språk i form av bilder, symboler och text med fokus på de viktigaste budskapen för ändamålet.

VARFÖR?
Att anlita någon som tar visuella anteckningar, gör att vi väcker upp fler deltagare i publiken och vi får ett ökat engagemang på köpet. Bilderna som växer fram hjälper till att tydliggöra och förstärka det som sägs.  Behållningen av den färdigställda bilden är att deltagarna .även minns bättre och längre av det som sagts och gjorts. De flesta av oss triggas av bilder helt enkelt!

HUR?
Analogt: Jag ritar på stora papper på väggen, på blädderblock, på whiteboard eller där det blir lämpligast för hur lokalen eller platsen är utformad.
Digitalt: Det går även att rita digitalt via ritplatta och digital penna. Effekten blir bättre om det går att koppla upp mot en större extern skärm någonstans på plats.

NÄR?
Några exempel på när det kan användas är:
Workshops, föreläsningar, utbildningar, föreläsningar, kreativa möten, stormöten, kick-offer, seminarier och events.

 

 ”Vill berömma dig för dina illustrationer, det blev en extra dimension som förstärkte budskapet”

– Claes Vikström
Fastighetschef på AB Ekerö Bostäder

Illustrationer

Anpassat till ändamålet skapar jag unika illustrationer för digitalt bruk eller analogt.
Exempel på när jag skapar illustrationer:

– symboler och bilder till websida
– symboler och bilder till powerpoint och presentationer.
– beskrivningar av processer i organisationen.
– utbildningar, workshops
– mål och visioner
– mm.

 

Coaching

INDIVIDUELLT

Jag anpassar upplägget för vad just du har för behov och mål med din coaching. Om du känner dig osäker på om coaching är något för dig, så rekommenderar jag dig att prova på ett kortare kostnadsfritt samtal innan du fattar beslut om att gå vidare. Kontakta mig om du vill boka ett prova på – samtal eller önskar få information om upplägg och pris för vidare coaching.

TEAM

Att coacha team är en utmaning som bygger på tillit och engagemang från bägges håll. Därför är kontakten med beställaren inför ett uppdrag alltid mycket viktig. Tillsammans med kunden reder jag ut vad som är orsaken till att teamet ska få coaching, dvs mål och syfte.
Därefter ger jag förslag på ett upplägg som anpassas efter behov och förhoppningsvis möter de krav som ni vill ha för bästa resultat. Det kan ibland krävas att viss individuell coaching är att föreslå utöver teamets behov.

 

 

 ”Frida är proffsig, metodisk, lugn och kan få en grupp att slappna av och öppna upp sig själva. Jag kan starkt rekommendera Frida!”

– Teddy Stjärnkrona
VD på Elcity AB

 

PERSONPROFILSANALYS- (DISC)

Personlighetsanalyser (PPA/DISC) är hjälpmedel för att kartlägga individens styrkor, motivationsfaktorer och kommunikationsstil. Verktyget används för att få en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra, och är av stort värde för individuell- och grupputveckling. Frida Adamsson är certifierad i de kvalitetssäkrade Personprofilsverktygen från SLG Thomas, även kallade Thomasverktygen.
Några exempel på när en personprofilstest kan användas:

  • Ledare – Självinsikt och kunskap om andras beteenden.
  • Rekrytera rätt person
  • Förbättra kommunikationen
  • Motivera och engagera medarbetarna
  • Identifiera utvecklingsområden
  • Hantera prestation
  • Spetsa ditt CV

Ett personligt test tar ca 8-15 minuter att genomföra och genererar rapporter med varierande inriktning. För att säkerställa att resultaten inte missförstås och för att kunna svara på eventuella frågor ingår alltid en personlig genomgång.
En teamanalys utgår från persontester om minst 4 st per grupp men analyseras sedan som teamet i sin helhet. Det skräddarsys upplägg efter behov för er organisation. Vid behov kan skräddarsydda upplägg göras för er organisation. Det finns även möjlighet att få en grundläggande allmän utbildning om personprofiler med interaktiva övningar hos teamet eller avdelningen.

 

 

 

Vill ni anlita en graphic recorder?

Kontakta mig för vidare upplägg och kostnad.

Vill du eller ditt team göra en personprofiltest?

Kontakta mig för vidare upplägg och kostnad.