”Väcker liv i ord och handling” – från text till bild.

När jag var liten och gick i grundskolan blev vi intutade att ju mer text vi kunde hantera desto smartare och vuxnare var vi. Och successivt försvann de pedagogiska bilderna och färgerna som lärarna använde de första skolåren. Plötsligt fick hälften av oss mycket...